Προς ανάγνωση...

Ομιλία του παιδιού. Σε ποια ηλικία κατακτώνται τα φωνήματα και τα συμπλέγματα.

Ηλικία                                   Φωνήματα                                                               Συμπλέγματα

2,6-3,0                        μ, π, μπ, τ, κ, γκ, νια, νιο

3,0-3,6                                  ντ, β, χ, γ  

3,6-4,0                                φ, σ, ζ, χ, γ, λ                         σπ, πλ, κλ, κλ, κν, πν, πιο-πια-πιε-πιου, βγ

4,0-4,6                                θ, δ, λια, λιο ξ                                          φλ, στ, σκ, χτ, τρ, κρ, δρ, ζμ, μν

4,6-5,0                                        τσ, τζ                                                        σφ, βρ, ντρ, χν, ζγ, φτ

5,0-5,6                                                                                                                       γλ, γρ, στρ

5,6-6,0                                            ρ                                                                   δρ, θρ, χτρ, φτια

 

Επιμέλεια: Ξανθίππη Μουλοσιώτη Λογοθεραπεύτρια, M.A. 

<< Go back to the previous page