Προς ανάγνωση...

Ο ρόλος του γονέα στην λογοθεραπεία του παιδιού.

Της Ξανθίππης Μουλοσιώτη, Λογοθεραπεύτρια Μ.Α.


Το πρώτο σημαντικό βήμα που πρέπει να κάνει ένας γονιός είναι να κινητοποιηθεί άμεσα σε περίπτωση που αντιληφθεί δυσκολίες στο λόγο, στην ομιλία και στην επικοινωνία του παιδιού του.  Η άμεση κινητοποίηση είναι χρήσιμη ακόμα και στην περίπτωση που οι δυσκολίες αυτές έχουν παρατηρηθεί και επισημανθεί όχι από τον ίδιο τον γονέα, αλλά από τον δάσκαλο, τον νηπιαγωγό, τον παιδίατρο ή κάποιο οικείο πρόσωπο.  Μόλις γίνει αντιληπτή η οποιαδήποτε δυσκολία οι γονείς θα πρέπει να συμβουλευτούν έναν λογοθεραπευτή ο οποίος με την σειρά του θα αξιολογήσει το παιδί. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η παρέμβαση, ο λογοθεραπευτής θα σχεδιάσει την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση.


Όταν ξεκινήσουν οι λογοθεραπευτικές συνεδρίες, η συνεργασία γονέων και λογοθεραπευτή είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη και την πρόοδο της θεραπευτικής διαδικασίας. Οι γονείς θα λάβουν γενικές συμβουλές που θα πρέπει να ακολουθούν στην καθημερινότητά τους αλλά και υλικό με ειδικές ασκήσεις που θα εφαρμόζουν στο σπίτι μαζί με το παιδί.


Η εκτέλεση των ασκήσεων στο σπίτι είναι πολύ σημαντική για την πορεία του παιδιού. Αρχικά, βοηθούν στην ταχύτερη κατάκτηση και γενίκευση των δεξιοτήτων που διδάσκεται το παιδί. Αυτό συμβαίνει γιατί εξασκώντας τα δεδουλευμένα στο σπίτι καλύπτεται το «κενό» που δημιουργείται ανάμεσα στις συνεδρίες (1-2 συνεδρίες ανά εβδομάδα) και το παιδί δεν ξεχνά όσα διδάχθηκε. Ακόμα,  η συμμετοχή των γονέων βοηθά το παιδί να αντιληφθεί την σημασία της θεραπευτικής διαδικασίας αλλά και να περάσει παραγωγικό χρόνο με τους γονείς του.

 

<< Go back to the previous page